logo Limburgs Erfgoednet

Nieuws

Het Limburgs Erfgoednet maakt flinke stappen

Een kopgroep van zestien Limburgse erfgoedinstellingen ging in de eerste helft van 2021 voortvarend van start met het Limburgs Erfgoednet. Doel is ook kleine musea en (vrijwilligers)organisaties in staat te stellen om hun digitaal erfgoedcollecties houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. Hoogste tijd voor een update.

Training en ondersteuning

Na groen licht vanuit de provincie op de valreep van 2020 vond op 26 februari de startbijeenkomst plaats voor de eerste lichting deelnemers. Ze vormen de wegbereiders voor andere Limburgse kleine vrijwilligersmusea en heemkundeverenigingen die vanaf dit najaar kunnen aansluiten. Het Limburgs Erfgoednet is specifiek gericht op het ondersteunen van kleine erfgoedorganisaties die het vaak ontbreekt aan de benodigde middelen, faciliteiten en kennis voor toekomstbestendig beheer van hun digitale collecties. En daar willen we verandering in brengen.

Alle deelnemers ontvingen de afgelopen maanden twee trainingen om wegwijs te worden in het digitale systeem. In de zomermaanden starten de deelnemers met het invoeren en beschrijven van de collecties. Gelijktijdig krijgt de website achter de schermen steeds meer vorm door deze te vullen met prachtige en bijzondere collectiestukken.

Samenwerken betekent ook samen leren. Op basis van de ervaringen en vragen van de deelnemers organiseren wij in de komende maanden een aantal themabijeenkomsten. Actuele onderwerpen over collectieregistratie komen aan bod en we beantwoorden belangrijke vragen van de deelnemers. Zo werken we samen aan een duurzame digitale toekomst van het Limburgs erfgoed.

Sluit aan!

Aansluiten of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Wouter Daemen, digitaal erfgoedcoach bij het Huis voor de Kunsten Limburg. 

 

 

Limburgs Erfgoednet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae