logo Limburgs Erfgoednet

Over het Limburgs ErfgoedNet

Op Limburgs ErfgoedNet vindt u de collecties van deelnemende (vrijwilligers)musea, heemkundekringen en andere erfgoedorganisaties uit Limburg. Op zoek naar specifieke informatie uit uw eigen omgeving, of gewoon benieuwd naar de (nog) onontdekte verhalen uit de Limburgse geschiedenis? Het Limburgs ErfgoedNet is een ideaal vertrekpunt voor uw online zoektocht.

Grasduin door de collectie van lokale en regionale musea of ontdek de rijkheid en fijnmazigheid van de in de loop der tijden met veel zorg opgebouwde collecties van heemkundekringen. Het Limburgs Erfgoednet biedt naast een groeiend overzicht, ook een mooi inkijkje in voorheen nog ontoegankelijke verzamelingen.

Het Limburgs Erfgoednet is ondergebracht bij de Coöperatie Erfgoed Limburg, het samenwerkingsverband van erfgoedorganisaties in de provincie. Het initiatief voor de totstandkoming werd genomen door het Huis voor de Kunsten Limburg. Medewerkers van het Huis zijn blijvend bij het initiatief betrokken en verzorgen de ondersteuning, training en facilitering van de deelnemende organisaties. Het Limburgs Erfgoednet startte in het voorjaar van 2021.

FAQ: Hoe kan ik een vraag stellen of opmerking maken over een specifiek collectiestuk?

Bij elk collectiestuk is er de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Deze komen direct terecht bij de collectiebeherende organisatie. Zo nodig en mogelijk zullen zij op uw vraag of opmerking reageren. Op de deelnemerspagina's vindt u ook de contactgegevens van de deelnemende organisaties. Met algemene vragen over het Limburgs ErfgoedNet kunt u terecht bij info@limburgserfgoed.nl

FAQ: Toont het LimburgsErfgoedNet alle Limburgse erfgoedcollecties?

Nee, het Limburgs ErfgoedNet toont alleen (delen van) de collecties van de deelnemende organisaties: kleine (vrijwilligers)musea, heemkundekringen en andere erfgoedorganisaties die zelf niet over een collectiebeheersysteem en/of collectiewebsite beschikken. Professionele erfgoedorganisaties, musea en archieven presenteren hun collecties vaak via hun eigen website en/of thematische collectieportalen. Neem dan ook vooral een kijkje op de websites van andere Limburgse erfgoedorganisaties en de al langer bestaande regionale netten als Rooynet en Rodenet. Het ledenbestand van de Coöperatie Erfgoed Limburg is hiervoor een goed vertrekpunt. Onder de noemer LimburgCollectie werken Limburgse erfgoedorganisaties wel aan meer verbinding en samenhang tussen de digitaal beschikbare collecties uit en over de provincie. 

FAQ: Ik mis een collectiestuk. Hoe kan dat?

LimburgsErfgoedNet is volop in ontwikkeling. De ontwikkelaars en deelnemende organisaties zijn samen hard bezig de data te te verbeteren en aan te vullen. Er kunnen dan ook fouten in de metadata zitten en objecten ontbreken. Houd de nieuwsberichten op de website in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen.

FAQ: Wat is het waard?

Helaas kunnen en mogen musea en deelnemende organisaties geen uitspraken doen over de waarde van collectiestukken op Limburgs ErfgoedNet. De website is bedoeld om mensen ook virtueel te laten genieten van al het moois dat zich in de collecties bevindt. De deelnemende organisaties hebben veel voorwerpen al langere tijd in de collectie en zijn ingesteld op het optimaal bewaren ervan. De actuele handelswaarde van een voorwerp bepalen, behoort niet tot hun taak. Omdat daarnaast ook de conditie van het voorwerp een rol speelt in de waardebepaling, kunt u het beste bij een taxateur of een veilinghuis informeren. Zij zijn de aangewezen partij om de waarde van uw voorwerp te beoordelen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Limburgs Erfgoednet kunt u terecht bij de Coöperatie Erfgoed Limburg via info@limburgserfgoednet.nl of bij de betrokken adviseurs van het Huis voor de Kunsten Limburg. 

Met dank aan alle deelnemende musea, heemkundekringen en erfgoedorganisaties die bijdragen aan deze site.

De website is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Limburg.

  

 

Limburgs Erfgoednet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Vitec Memorix